Akupunktur Bilgilendirme

Akupunktur tedavisi, binlerce senelik geçmişe dayanan bir tedavi yöntemidir. Akupunktuır ile Bölgesel zayıflama birbirlerine çok benzese de tamamen farklı tedavilerdir.

Yin denilen olumsuz güç, Yang denilen pozitif yönde güç, evrensel değişkenlik ve denge konusundaki ilkçağ felsefe kuramına dayalı, kaynağını Uzak-Doğu ve Çin’de kabul eden Akupunktur, Vital Enerji terimini hedef almaktadır.

En son emekler, Akupunkturun immün sistemin güçlendirilmesindeki tesiri üzerinedir. Kısaca Akupunktur; organizmanın kendi bozukluklarını düzeltebilme enerjisini harekete geçiren bir bilimdir.

Örneklemek gerekirse, bir kemik kırığını ele alalım. Kemik kırılıyor ve dıştaki hekim onu düzenleyip alçıya alıp tedavi ediyor. Sonra bakıyoruz ki, kırılan yer inanılmaz şekilde kaynamış ve onarılmış. Burada iç doktor ve/veya iç güçler yani organizmadaki bioregüler güçler rejenerasyonu sağlamış ve onarımı gerçekleştirmiştir. Bu örnekte dikkat etmemiz ihtiyaç duyulan nokta, sadece incinen kemiğin onarılması değil, onarılan yerin eski haline gelmesiyle onarımın durmasıdır. Yani kontrolden çıkmaması, bioregüler gücün tam yerinde işin bitirilmesidir. Buradaki mekanizma, incinen kemikten kalkan uyarının periferik sinirler aracılığıyla MSS’ne ulaşması ve MSS’den çıkan komutlarla bioregüler gücün faaliyete geçmesidir.

Eğer bünyenin bioregüler gücü bu kadar harika ve başarılı olmasaydı, organ nakli gerçekleşmezdi. Yara tamiri ya da operasyonlarda gördüğümüz neticeleri canlılar kendileri başarmaktadırlar.

Akupunkturun tanı ile alakalı kullanılışı, bir veya birçok organın fonksiyon ya da lezyon bozuklukları ile birlikte bulunan ve zorunlu olarak kesin nitelikleri ile birlikte değişik rahatsızlık belirtilerinin meydana getirmiş olduğu bir tüm anlamına gelen, böylece bu patolojik noktaların vücuttaki yerini belirleyerek hastalığın veya fonksiyonel bozukluğun tanısına varmamızı sağlayan (ister kendiliğinden talep eder parmak bastırarak) ağrılı deri noktalarını araştırmak olgusudur.

Akupunkturun tedavide kullanılışı, adından da anlaşılacağı üzere (Acus: iğne; Punctura: batırma), talep eder deri altı hücre dokusuna yüzeysel olarak, talep eder kas kitlesi içerisine az ya da oldukça derince olarak, tanısal deri noktaları üzerine bir iğne batırılması olgusudur.

Bu noktaların bazıları, hasta organ üzerinde (Yang denilen) güçlendirici bir tesir yaparken, diğer birtakım noktalarda (Yin denilen) yatıştırıcı bir etki yaparlar. Hedef, içinde “Vital Enerji” dolaşan Jing’leri (Kanal ve kollateraller) birbirleriyle doğru ve kesin noktalarda birleştirmektir.

Gerçekten de kırıktan kalkan ihtar gibi, vücutta nokta veya noktaları uyarmakla, hastalıkların tedavisini başlatabiliyoruz. Eldeki bir Akupunktur noktasına bastırmakla baş ağrısı geçebiliyor. Sırttaki bir Akupunktur noktasını uyarmakla, bir akciğer rahatsızlığı düzeltilebiliyor. El bileği ve ayak bileğindeki noktaları uyarmakla senelerce uykusuzluk şikâyeti olan bir hasta, tertipli uykusuna kavuşabiliyor. El, ayak ve batındaki noktaların uyarılmasıyla, konstipasyon (kabızlık) şikâyeti bu sayede sona erebiliyor. Sadece başta yer edinen iki Akupunktur noktasının uyarılmasıyla depresyon tedavi edilebiliyor. Bunun benzer biçimde yüzlerce misal verebiliriz.

*Bu Sayfa (Akupuntur Bilgilendirme) Bilgilendirme Amaçlıdır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN